Medische zorg

De diergeneeskundige zorg is zeer uitgebreid. Sommige ziektes en problemen zullen bekend in de oren klinken, maar andere zijn zeer zeldzaam en dus onbekend voor velen.
Om u meer inzicht te geven in verschillende aandoeningen en behandelingen hebben we op deze pagina informatie geplaatst over diverse thema's. Regelmatig zullen er nieuwe onderwerpen toegevoegd worden, zodat u steeds meer over uw eigen huisdier en mogelijke aandoeningen te weten kunt komen.